شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
:) اينم تبليغ براي همايش اصفهان دوستان نگن تبليغ کم بود ما متوجه نشديم هيچ عذري پذيرفته نخواهد شد :D
اينم تبليغ براي همايش اصفهان دوستان نگن تبليغ کم بود ما متوجه نشديم هيچ عذري پذيرفته نخواهد شد - حسين كارگر
ايمان
من اصفهاني نيستم ولي اصفهاني ها رو دوست دارم:)
من اصالتا اصفهاني هستم:)
همايش چي چيِس؟:D
به نظرم همايش براي نمايشگاه عکس باشه
اينم تبليغ براي همايش اصفهان دوستان نگن تبليغ کم بود ما متوجه نشديم هيچ عذري پذيرفته نخواهد شد - شما
ممنون جناب کارگر:)
خواهش ميکنم خانم سادات :)
حسين تو بياي منم ميام داداش جون
نه برادر عزيز من نمي تونم بيام
پس منم نمي رم : )
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top