سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : پنج شنبه 91/2/7 | 10:28 عصر | نویسنده : حسین کارگر

دلهره دارم دلهره عجیبی است که نمیدانم چیست و از چه می گوید چیست آن . از یک خبر خوش از یک آمدن آیا از که حرف میزند از تو میگویند آری از تو  خداکند که بیایی که تویی نجات دهنده ما هستی . می دانم دل تو را میشکنم ولی تو را دوست دارم