سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : پنج شنبه 91/6/2 | 7:3 صبح | نویسنده : حسین کارگر
* جملات حکیمانه *
نتیجه زندگی ، چیزهایی نیست که جمع میکنیم بلکه قلبهایی است که جذب میکنیم
آدمی در مقابل علاقه ای که در دیگران نسبت به خود ایجاد می کند، مسئول است
دود سیگارم را هزاران بار به تو ترجیح می دهم,کم رنگ است ولی دورنگ نیست
داور قلبم سوت نداره راحت باش ، خطا کن !!
یادمان باشد که همیشه ذره ای حقیقت پشت هر “فقط یه شوخی بود”
کمی کمی کنجکاوی پشت “همینطوری پرسیدم”
قدری احساسات پشت “به من چه اصلا”
مقداری خرد پشت “چه میدونم”
واندکی درد پشت “اشکالی نداره” وجود دارد
دلمان که میگیرد ، تاوان لحظاتی است که دل بسته بودیم
حکمت ، درختی است که ریش? آن در قلب است و میو? آن در زبان
کوههای عظیم پر از چشمه اند و قلبهای بزرگ پر از اشک
خاطرات آدم مثل یه تیغ کند میمونه که رو رگت میکشی! نمیبره اما تا میتونه زخمیت میکنه
تجربه نامی است که تمام افراد بر روی اشتباهات خود می گذارند.
انسان عاقل همیشه از بدگوییهایی که از او می شود استفاده می کند
آنچه رخ داده را باید پذیرفت اما آنچه را روی نداده ، می توان به میل خویش بنا نمود.
بخیل برای ثروت خود نگهبان است و برای ارث انباردار
زندگی مانند لبخند ژوکوند است، در نظر اول به روی بیننده تبسّم می کند امّا اگر در او دقیق شوی ، می گرید .
نداشتن آدم هایی که دوستشون داری از داشتن آدم هایی که یه وقتی دوستشون داشتی خیلی آسون تره
معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی و حق با یکی دیگه است معذرت خواهی یعنی: اون رابطه بیشتر از غرورت برات ارزش داره . . .
نشستن ، سنگ بودن است و رفتن رود بودن بنگر به کجا میروند ، سنگ خاک میشود و رود به دریا میرسد
« اگه نتونم » مال وقتیه که راه دیگه ای هم باشه وقتی هیچ راهی نیست فقط باید بگی: می تونم
آرزویی رفیع تر از آرزوی راست قامت ایستادن ، کمی خم شدن و دیگران را بلند کردن است . .
زندگی درست مثل یک تاکسی است مسافران تک تک پیاده می شوند از آن تنها تفاوت این تاکسی با تاکسی های دیگر پیاده کردن مسافران است در جایی که نمی خواهند